Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh ag lorg aighneachtaí maidir lenár seirbhísí trí Ghaeilge.
Roinn do thuairim linn.

Tá tríú Scéim Teanga na hOifige á réiteach faoi láthair, le teacht i bhfeidhm in Aibreán 2022. Cabhróidh do thuairim le múnlú na straitéise teanga seo agus na mbealaí in dtógfar ar ról na Gaeilge in obair na hOifige.

Má tá aiseolas agat bunaithe ar a bheith ag plé leis an Oifig, moltaí maidir le seirbhísí trí Ghaeilge a fheabhsú nó smaointí ar sheirbhísí nua a chur ar fáil, ba mhór againn cloisteáil uait.

Cuirimid fáilte roimh bhaill an phobail agus páirtithe leasmhara eile páirt a ghlacadh sa gcomhairliúchán seo. Táthar ag glacadh le haighneachtaí ar an gcomhairliúchán seo faoi láthair.

Ar mhaith leat a bheith páirteach?
Más ea, líon amach an fhoirm ghairid teagmhála ag an nasc thíos.

Is é an spriocdháta d'aighneachtaí ar an gcomhairliúchán poiblí seo ná 3i.n. an 17 Nollaig 2021


Glac páirt sa gcomhairliúchán.


Tá an comhairliúchán poiblí seo ar oscailt ó 12 Samhain 2021 go dtí 17 Nollaig 2021. Má tá aon cheisteanna agat faoin gcomhairliúchán poiblí seo, bheimis sásta iad a fhreagairt. Cuir scéala chuig [email protected]